ASOCIATIA PAS IN DOI
NOUA NE PASA

Promovarea potentialului turistic, cultural, a punctelor de atractie turistica existente in zona, prin cresterea fluxului turistic si asigurarea unei interactiuni armonioase intre sectorul turistic si factorii de ordin social si de mediu.

 

Promotion of  tourism potential, cultural, tourist attraction points existing in the area, by increasing the tourist flow and ensure a harmonious interaction between tourism and social  and environmental factors

                                                 

Promovarea  produselor traditionale romanesti din gastronomia locala , demararea inregistrarii acestora la MADR.

 

Promotion of local cuisine Romanian traditional products, starting their registration to MADR.

                                                   

Desfasurarea activitatilor de informare, consiliere si mediere pe piata muncii pentru persoanele aflate in somaj, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca , schimbarea locului actual de munca sau deschiderea unei afaceri pe cont propriu, precum si organizarea cursurilor de calificare pentru a ajuta la reconversia profesionala a persoanelor aflate in dificultate.

 

Deployment of the information, advice and mediation in the labor market for unemployed persons looking for a job, changing the current job or starting a business on their own, and organizing training courses in order  to help for  professional  conversion people in need.

 

 

Asigurarea unor servicii de mediere si plasare pe piata muncii, cat si consiliere si instruire antreprenorial.

 

Provide mediation services and labor market placement, and counseling and entrepreneurial training.

 

 

Membrii asociatiei au lucrat alaturi de voluntari care si-au dorit sa faca ceva pentru orasul nostru si pentru zona turistica Valea Trotusului prea putin promovata la o brosura turistica, editata in cadrul unui proiect cu fonduri europene, unde zona Vaii Trotusului este alaturi de Bucovina, o zona turistica bine cunoscuta.

 

Association members have worked with volunteers who wanted to do something for our city and tourist area Trotus Valley, less  promoted, and make a tourist brochure, published in a project with European funding, which is Trotus Valley near the Bukovina, a well known tourist area.

 

                                                  

Asociatia Pas in Doi este aplicantul principal in proiectul Mediul rural - masuri pentru dezvoltarea si ocuparea resurselor umane care va califica 90 de persoane din mediul rural din Jud. Bacau, in meserii nonagricole necesare pe piata muncii.

www.cursurilasate.com 

Step in Two Association is the principal applicant in a project named Rural areas - measures to develop and employment human resources and will qualify 90 people from rural county Bacau in non-agricultural occupations needed on the labor market.